معاونت پژوهش و فناوری

طرح پژوهشی در خارج از کشور توسط محققان دانشگاه گلستان

شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

به گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه؛ طرح پژوهشی با عنوان:

Teacher confirmation and caring as predictors of Chinese and Iranian EFL students’ willingness to attend EFL classes

به سفارش دانشگاه هنان چین، منعقد گردید.

مجری این طرح، دکتر علی درخشان حصاری عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، با اشاره به اینکه معلم/استاد نقشی اساسی در عملکرد آموزشی دانشجویان به خصوص در کلاس های انگلیسی به عنوان زبان خارجی بازی می کند، گفت: بررسی تاثیر توانایی تعامل و ارتباط معلم/استاد در کلاس درس و نقش آن در میزان تمایل دانشجویان برای حضور در کلاس حیطه تحقیقاتی بسیار مهمی است که در گذشته زیاد به آن پرداخته نشده است. 

همچنین وی اضافه کرد که نحوه و میزان ارتباطات کلامی و غیرکلامی معلمان/اساتید با دانشجویان در فرهنگ­­های مختلف ممکن است متفاوت باشد. از این رو، لازم است تحقیقات کافی انجام شود تا تاثیر توانایی ارتباطی و تعاملی معلمان/اساتید ایرانی را با معلمان سایرفرهنگ ها مقایسه کرد تا از این رو بتوان به نتایجی تعمیم پذیر در مورد تاثیر عوامل ارتباطی و تعاملی معلم بر عملکرد دانشجویان زبان انگلیسی در فرهنگ های مختلف دست یافت.

دکتر درخشان اظهار داشت، با این حال بیشتر تحقیقات فعلی در حوزه زبان های خارجی در ایران در مورد عوامل شخصیتی و روانشناختی معلمان انجام شده است که بیشتر بر مدرسان ایرانی تمرکز کرده اند.  

با توجه به این نکته، در تحقیق بین فرهنگی فعلی، محققان به بررسی تاثیر فاکتورهای تصدیق معلم و مراقبت معلم بر میزان تمایل به شرکت در کلاس های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دانشجویان ایرانی و چینی می پردازد.  


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • معاونت پژوهشی
  • طرح پژوهشی
  • کارآفرینی
  • ارتباط با جامعه و صنعت
تعداد بازدید: 291