معاونت پژوهش و فناوری

دعوت به عضویت در سامانه ملی جایابی کار آموزان

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

سامانه ملی جایابی کارآموزان با هدف ارتقاء کیفی خدمت رسانی به دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی در واحدهای صنعتی تحت مدیریت دفتر صنعتی ارتباط با صنعت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به نشانی http://karamouz.irost.ir فعال و آماده ارائه خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی از دانشگاههای عضو سامانه می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید. 


تعداد بازدید: 108