معاونت پژوهش و فناوری

زمینه های کاری و اهداف نشریه شاعا جهت ارسال مقاله

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۶

همکارانی که قصد ارسال مقاله به نشریه شاعا را دارند پس از مطالعه زمینه های کاری و اهداف نشریه در سایت نشریه به آدرس shaajournal@msrt.ir چنانچه موضوع مقاله مورد نظر در حیطه اهداف مجله می باشد در سایت نشریه ثبت نام نموده و مقاله را از سایت نشریه ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


تعداد بازدید: 94