معاونت پژوهش و فناوری

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی در تاریخ 20 مهرماه 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر را از اینجا دریافت نمایید.


تعداد بازدید: 102