معاونت پژوهش و فناوری

تهیه و نشر راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر بین المللی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر بین المللی را منتشر کرد.


تعداد بازدید: 129