روابط بین الملل

برگزاری نشست صمیمی با اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور توسعه همکاری‌های علمی بین المللی (موسسه DAAD)

سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

برگزاری نشست صمیمی با اعضای هیات علمی دانشگاه به منظورر توسعه همکاری‌های علمی بین المللی "شرایط دریافت گرنت پژوهشی موسسه تبادل آکادمیک آلمان (DAAD)"

دراین جلسه که با حضور دکتردرخشان، رییس اداره روابط بین الملل دانشگاه، دکتر شفیعی، رییس دانشکده علوم و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن شهید علی محمدی برگزار شد پس از ارائه پاره ای اقدامات انجام شده در دانشکده علوم برای توسعه همکاری‌های علمی بین المللی توسط رییس دانشکده، دکتر حسینی عضو هیات علمی گروه ریاضی توضییحات مبسوطی را در خصوص نحو دریافت گرنت پژوهشی  موسسه تبادل آکادمیک آلمان (DAAD) ارائه نمودند.

براساس ارزیابی موسسه (DAAD) طرح پژوهشی مشترک دکتر حسینی و دکتر عبدی (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز)  در زمینه :

  1. ساخت روشی بر اساس تفاضلات متناهی کسری گرانیگاهی با نواحی پایداری بزرگ برای معادلات انتگرال ولترا
  2. حل عددی معادلات انتگرال ولترا با تاخیر دوگانه با استفاده از روش کسری گرانیگاهی

جزو 8 طرح برگزیده این موسسه برای گذراندن ماموریت پژوهشی در تابستان 2018 شناخت شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 75