روابط بین الملل

آشنایی با آزمون‌های ملی و بین‌المللی بسندگی زبان انگلیسی

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

روابط بین‌الملل دانشگاه گلستان به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند:

آشنایی با آزمون‌های ملی و بین‌المللی بسندگی زبان انگلیسی

آقای دکتر علی درخشان، استادیار گروه زبان، رییس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (شعبه استان گلستان)

و رییس روابط بین‌الملل دانشگاه

سه شنبه 13 آذز          ساعت 9 صبح          سالن رشد دانشگاه


تعداد بازدید: 92