روابط بین الملل

عضویت دانشگاه گلستان در کارگروه ملی همکاری بین المللی آلمان

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

عضویت دانشگاه گلستان در کارگروه ملی همکاریهای علمی بین المللی آلمان

به منظور گسترش فعالیت‌های علمی و بین المللی  و سهولت دسترسی به اطلاعات و نشست‌های مشترک با دانشگاههای آلمان، دانشگاه گلستان به عضویت کارگروه ملی همکاری‌های علمی و بین المللی آلمان درآمد. مدیریت برگزاری جلسات و هماهنگی مورد نیاز این کارگروه با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عهده دانشگاه علم و صنعت می باشد.


تعداد بازدید: 196