روابط بین الملل

دومین جلسه نشست مشترک فراخوان اولویت های پژوهشی آلمان

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

به منظور توسعه همکاریهای علمی و بین المللی و پیرو فراخوانهای همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه های ایران و آلمان، دومین جلسه مشترک با حضور مدیران و اعضای هیات علمی دو دانشگاه گلستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. در این جلسه پس از اعلام نظر اعضای حاضر در خصوص روند پیش رو در تعریف طرح های مشترک، متناسب با اولویت های مطرح شده در فراخوان، گروه های همکاری تشکیل شد. 


تعداد بازدید: 264