روابط بین الملل

برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان «خراش پذیری مواد پلیمری» با ارائه دکتر احسان مقبلی دانش آموخته دانشگاه A&M تکزاس آمریکا

دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه تخصصی با عنوان «خراش پذیری مواد پلیمری» با ارائه دکتر احسان مقبلی دانش آموخته دانشگاه A&M تکزاس آمریکا

روز یکشنبه 5 اسفند 1397 با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی، کارگاه تخصصی با عنوان «خراش پذیری مواد پلیمری» با ارائه دکتر احسان مقبلی دانش آموخته دانشگاه A&M تکزاس آمریکا برگزار شد.


تعداد بازدید: 151