دانشکده علوم

کارگاه آشنایی با نحوه جستجوی منابع کتابخانه: ویژه دانشجویان کارشناسی

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آشنایی با نحوه جستجوی منابع کتابخانه و مقررات استفاده از خدمات کتابخانه ویژه دانشجویان کارشناسی
روز یکشنبه 27 آبان ماه ساعت 14:30 الی 15:30 سالن شهید علیمحمدی برگزار می شود.


تعداد بازدید: 119