دانشکده علوم

برگزاری نشست صمیمانه مدیریت دانشکده علوم با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

نشست صمیمانه مدیریت دانشکده علوم با دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های زیست شناسی در سالن شهید علیمحمدی برگزار شد.


تعداد بازدید: 879