دانشکده علوم

ارتباط با دانشکده

آدرس: گرگان - خیابان شهید بهشتی - صندوق پستی 155، کد پستی: 15759-49138

نمابر: 32245964-017

پست الکترونیکی دانشکده: sciencefaculty@gu.ac.ir

تلفن‌های سانترال دانشگاه: 32254163 و 32254164- 017

شماره تلفن‌های داخلی دانشکده علوم

نام و نام خانوادگی

داخلی

نام و نام خانوادگی

داخلی

آقای دکتر آریاپور

225

خانم دکتر ابراهیمی

278

آقای دکتر اصغری لاریمی

271

خانم دکتر آق آتابای

232

آقای دکتر امینی

233

خانم دکتر اقدسی

218

آقای دکتر ایزدپناه

241

خانم دکتر اونق

270

آقای دکتر بابانژاد

272

خانم دکتر باهر

334

آقای دکتر باقریه

221

خانم دکتر خلفی

273

آقای دکتر بزی جوان

247

خانم دکتر خواجه نبی

242

آقای دکتر پاکدامن

266

خانم دکتر صمدانی لنگرودی

280

آقای دکتر حدادچی

237

خانم دکتر علیزاده

268

آقای دکتر حسینی

266

خانم دکتر قبادی پور

232

آقای دکتر خباز

247

خانم دکتر کریمی

222

آقای دکتر خندان

246

خانم دکتر گنجی

219

آقای دکتر دهنوخلجی

286

خانم دکتر میان آبادی

223

آقای دکتر رحیمی چاکدل

234

خانم دکتر نوذری

270

آقای دکتر رضایی

230

خانم دکتر هوشمند

283

آقای دکتر رقیمی

234

خانم افتخارالدین- آموزش دانشکده علوم

276

آقای دکتر رنجبر

335

خانم کشیر- دفتر ریاست دانشکده

277

آقای دکتر روحی

267

خانم مهندس اخلی- آز جانوری

239

آقای دکتر شادمهری

242

خانم مهندس برهانی- آزفیزیولوژی گیاهی

238

آقای دکتر شفیعی

230

خانم مهندس علیمحمدزاده- آز شیمی1

263

آقای دکتر شمعانیان

231

خانم مهندس قوی اندام -

264

آقای دکتر صادقی‌پور

224

خانم کر- هرباریوم

 

آقای دکتر صفری

233

خانم مهندس مقدم - آز ارشد زیست شناسی

227

آقای دکتر طاهری

271

خانم مهندس مهرانی- آز ارشد شیمی

256

آقای دکتر عبدا... نژاد

272

   

آقای دکتر عبدل زاده

222

 

 

آقای دکتر عظیم محسنی

273

 

 

آقای دکتر عمرانی

231

   

آقای دکتر غلامی

284

   

آقای دکتر فاطمی

237

   

آقای دکتر قائمی

280

   

آقای دکتر کمی

219

 

 

آقای دکتر لطفی

245

   

آقای دکتر محسنی

225

 

 

آقای دکتر مختاری

283

   

آقای دکتر مظاهری

284

 

 

آقای دکتر میقانی

287

 

 

آقای دکتر یغمایی

269

 

 

آقای مهندس علوی

269

   

آقای مهندس خالقی- آز فیزیک1

259

   

آقای مهندس رضائی نژاد- آز شیمی 2

274

 

 

آقای  مهندس شریفی- آز فیزیک2

260

   

آقای مهندس مازندرانی - آز میکروبیولوژی

226

 

 

آقای مهندس محمد مقصودلو- سایت کامپیوتر

275

   

آقای مهندس احمدی - کارشناس گروه زمین‌شناسی

235

 

 

تأسیسات

228

   

آقای مهندس مهرداد مقصودلو - کارشناس گروه زمین‌شناسی

235    

آقای نبی زاده-کارپردازی

319

   

تعداد بازدید: 2405