دانشکده علوم

نشست صمیمانه ریاست، معاونت و کارشناسان آزمایشگاه های گروه های آموزشی با معاون اداری و مالی دانشگاه

دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

نشست صمیمانه ریاست، معاونت و کارشناسلن آزمایشگاه های گروه های آموزشی با معاون اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.

 


تعداد بازدید: 772