دانشکده علوم

دفاع دومین دانشجوی دکتری ریاضی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

سرکار خانم شکوفه لطفی رساله خودرا با سرپرستی جناب آقای دکتر سیدمصطفی طاهری عضو هیأت علمی گروه ریاضی در تاریخ 24/7/96 دفاع کرد.


تعداد بازدید: 1263