مدیریت امور تربیت بدنی

راه اندازی اتاق تندرستی دانشگاه گلستان

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

راه اندازی اتاق تندرستی در دانشگاه

بر اساس تفاهم نامه منعقده بین صندوق رفاه دانشجویان و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص راه اندازی اتاق تندرستی در دانشگاهها، با پیگیری های به عمل آماده و حمایت های صورت گرفته از طرف ریاست محترم و معاونت های محترم دانشجویی و فرهنگی و اداری و مالی دانشگاه، اتاق تندرستی دانشگاه در فضایی به مساحت 100 متر مربع در سالن ورزشی واقع در پشت ساختمان شماره 2 دانشکده راه اندازی گردید.

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 297