معاونت دانشجویی و فرهنگی

نقل و انتقال دانشجویان

دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال می رساند جهت ثبت درخواست از اول اردیبهشت ماه سال جاری به سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مراجعه نمایند.


تعداد بازدید: 200