مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

برگزاری تور کارآفرینی

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه گلستان، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در نظر دارد تور کارآفرینانه ای را در تاریخ 96/8/30 از ساعت 12-8 را برای دانشجویان دختر و پسر برگزار نماید. دانشجویان علاقمند فرم زیر را تکمیل و به آدرس a.alavi@gu.ac.ir ارسال نمایند.

"به دلیل محدودیت، اولویت با افرادی است که سریعتر ثبت نام نمایند."

 

فرم ثبت نام


تعداد بازدید: 151