مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

کارگاه ساخت بازی رایانه ای

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه ساخت بازی رایانه ای بدون کد نویسی


تعداد بازدید: 86