مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

کسب عناوین برتر استانی

پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

امسال و به مناسبت هفته پژوهش، دانشجویان گرامی 1) آقای علی جمال لیوانی با ارائه ایده "سبد خرید هوشمند" موفق به کسب رتبه چهارمی و لوح یادبود در زمینه فنی و مهندسی، 2) خانم آرمینه جعفری با ارائه ایده "دستگاه بیوفیدبک" موفق به کسب رتبه پنجمی و لوح یادبود در زمینه علوم پایه، و 3) خانم فاطمه صفائی پور با ارائه ایده "ماژیک ضدباکتریال گیاهی" موفق به کسب رتبه هفتمی و لوح یادبود در زمینه علوم پایه از سومین جشنواره ایده های برتر استان گلستان گردیدند.


تعداد بازدید: 186