مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

دستاوردهای پژوهشی و فناوری

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

ردیف

عنوان فناوری

نام فناور

1

نرم افزار مدیریت آماری(نما)

دکتر مهدی یعقوبی

2

نانو ذرات مغناطیسی کپسوله شده در نانوتیوب های کربنی

دکتر مسعود بزی جوان

3

شیر تزریق نمونه 3 کاناله

دکتر علی مختاری

4

سنتز نانو کامپوزیت هی هسته و پوسته نانوسیلیکای کروی کپسوله شده در پلی استایرن تهیه شده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا

دکتر محسن شهروسوند

5

نانوویسکرهای سلولزی کلسیم فسفانه شده با نسبت منظر بالا مستخرج از بازیافت کاغذ قابل کاربرد در تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی

دکتر محسن شهروسوند

6

سنتز و مشخصه یابی هیدروژل های پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات اتصال عرضی شده با ماکرومونومر آکریلیک یورتانی به منظور ساخت غضروف مصنوعی

دکتر محسن شهروسوند

7

تهیه نانو ذرات اکسید روی با مورفولوژی های کروی و صفحه ای

دکتر علیرضا گودرزی- عرفان ذبیحی

8

تهیه محلول های سوسپانسیون پایداراز نانو ذرات اکسید روی

دکتر علیرضا گودرزی- عرفان ذبیحی

9

تهیه نانو رشته های اکسید مس

دکتر علیرضا گودرزی

10

ساخت فلوم پارشال جهت اندازه گیری دبی جریان

دکتر مرتضی زنگانه

11

سنتز گرافن ارزان با کیفیت

امیر بابایی

12

نهیه نانوذرات گرافن اکساید

امیر بابایی

13

سنتز هیدروژل نانو کامپوزیت مغناطیسی

دکتر غفاری- ترانه احتشام زاده


تعداد بازدید: 801