مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

قرارداد پژوهش های کاربردی در حال انجام

وضعیت

سال

دستگاه اجرایی

نام مجری

عنوان قرارداد پژوهش کاربردی

ردیف

در حال تحقق

1397

دکتر شکی

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

مطالعه و بررسی حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از نانو الیاف پلیمری

1

در حال انجام

1397

دکتر خوشفر

اداره کل زندان های استان گلستان

بررسی ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اعتقادی زندانیان در بدو ورود

2

در حال انجام

1397

دکتر خوشفر

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

بررسی اثر بخشی مروجین مسئول پهنه­ های کشاورزی در استان گلستان

3

در حال انجام

1397

دکتر نیمروزی

اداره کل ثبت احوال استان گلستان

چالش­های طراحی و ایجاد نظام تولید آمار جمعیتی و اجتماعی استان گلستان

4

در حال انجام

1396

دکتر مومنی 

سازمان فناوری اطلاعات ایران

  ...خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و

5

در حال انجام

1396

دکتر خوشفر

بهزیستی

شناسایی عوامل اجتماعی و خانوادگی موثر بر تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در معتادان مقیم در مراکز شبانه روزی ترک اعتیاد استان گلستان

6

در حال انجام

1396

خانم شمس

بهزیستی

بررسی الگوهای حرکتی درکودکان 4 تا 6 سال در مهدکودک های تحت پوشش بهزیستی شهرستان گرگان

7

در حال انجام

1396

دکتر رضایی

شرکت گاز

پهنه بندی مخاطرات زمین مبتنی بر ریسک در مسیر خط لوله گاز از دو راهی وطن تا فارسیان و خطوط فرعی به روستاها

8

در حال انجام

1396

دکتر نیمروزی

 فضای سبز شهرداری

بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی در مدیریت فضای سبز شهری

9

در حال انجام

1396

دکتر رخت اعلا

شرکت توزیع نیروی برق

امکان نیازسنجی احداث سیستم Zero energy با قابلیت کاربرد در منازل با منابع انرژی نو از قبیل توربین بادی خانگی سرعت پایین، انرژی خورشیدی و باتری با توان 3 کیلووات

10

در حال انجام

1396

دکتر مقصودلو

شرکت فنی و مهندسی قدرت نیرو نور

طراحی و پیاده سازی دروازه خروج مبتنی بر سرویس دهنده بومی در مدل ارتباطی وسیله به دروازه خروج در سیستم های هوشمند خانگی

11

در حال تحقق

1396

دکتر پروین

شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و  بلوچستان

بررسی، تحلیل و امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از برج های کمپکت در خطوط انتقال نیرو به منظور افزایش ظرفیت انتقال انرژی و کاهش حریم (فواصل فازی، تحصیل حریم، کاهش میدان) در سطح استان

12


تعداد بازدید: 87