مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

ثبت اختراع و مالکیت فکری

 

راهنما ثبت اختراع فرم ها و آیین نامه

* مراحل ثبت اختراع

* مراحل ثبت اظهارنامه اختراع در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* شرح کامل توصیف اختراع و خلاصه آن

*اصول تکمیل ادعانامه

*اصول تکمیل توصیف اختراع

* فرم ادعانامه

* فرم توصیف اختراع

* آیین نامه حقوق مالکیت فکری و  معنوی دانشگاه

 

 

 


  • برچسب ها:
  • ثبت اختراع
  • ادعا نامه
  • توصیف
  • اختراع
  • گلستان
  • دانشگاه گلستان
  • ثبت اسناد
تعداد بازدید: 370