مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

راه اندازی سامانه اخذ واحد کارآموزی

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

با همکاری حوزه های آموزشی و پژوهشی، سامانه کارآموزی دانشجویان راه اندازی گردید و دانشجویان از سال 1398 قادر به اخذ واحد کارآموزی به صورت سامانه ای و آنلاین خواهند بود.


تعداد بازدید: 97