مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

اسامی اعضای هیات علمی عضو کمیته های پژوهشی دستگاه های اجرایی

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی عضو شورا/کمیته/ شرکت ها
1 دکتر نوروز نیمروزی عضو شورای پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی
2 دکتر بهمن طیبی عضو شورای پژوهشی ورزش استان گلستان- عضو شورای راهبردی ورزش استان گلستان- عضو شورای مدیریت ورزشی
3 دکتر جلال کریمی عضو شورای اندیشه ورزان استان گلستان- عضو شورای راهبردی استان گلستان- عضو شورای مدیریت ورزشی
4 دکتر محمد تقی خورند عضو شورای هماهنگی دانشکده یا گروه های تربیت بدنی کشور- عضو شورای راهبردی ورزش استان مازندران- عضو انجمن روان شناسی ورزشی جهان- عضو انجمن روان شناسی ورزشی آکادمی ملی المپیک
5 دکتر علی اکبر آقایی عضو شورای پژوهشی دفتر تحقیقات نیروی انتظامی استان گلستان- عضو شورای پژوهشی دادگستری استان گلستان
6 دکتر غلامرضا خوشفر عضو شورای پژوهشی فرماندهی نیروی انتظامی استان گلستان- عضو شورای پژوهشی و فناوری اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان
7 دکتر عبدالعظیم قانقرمه عضو شورای پژوهشی دانشگاه گلستان
8 دکتر حامد حسینی عضو شورای پژوهشی شرکت گاز/ عضو کمیته استاندارد
9 دکتر سید محمد جواد حسینی کهساری عضو شورای پژوهشی شرکت گاز/ عضو کمیته استاندارد
10 دکتر معصومه رحیمی عضو کمیته استاندارد
11 دکتر امیر بابایی

عضو کمیته استاندارد

عضو دبیر کمیته متناظر با کمیته بین المللی Tc2to

12 دکتر مجید زیارتبان عضو اصلی کمیته راهبری توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا
13 دکتر محسن لشکربلوک عضو کمیته سیل و مخاطرات طبیعی استان    
14 دکتر هانیه شکی عضو کمیته تحقیقات آب و فاضلاب استان    
15 دکتر جعفر میرکتولی عضو شورای پژوهشی شهرداری گرگان
16 دکتر کوروش غلامی عضو شورای پژوهشی اداره کل بهزیستی استان
17 دکتر محمد مقصودلو عضو شورای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان
18 دکتر مصطفی رقیمی عضو شورای پژوهشی شرکت آب و فاضلاب شهری استان

 


تعداد بازدید: 220