مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

فراخوان حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت های تخصص و دانش بنیان بخش ICT

دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت های تخصص و دانش بنیان بخش ICT با اعطای تسهیلات ارزان قیمت  از محل وجوه اداره شده

جهت دانلود عناوین کلیک نمایید


تعداد بازدید: 68