مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

فراخوان برگزاری هشتمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷


تعداد بازدید: 93