مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تماس با ما

نشانی: استان گلستان - کیلومتر 10 جاده گرگان - گنبد یا کیلومتر1 کمربندی گرگان - سرخنکلاته، پردیس دانشگاه گلستان

امور قرارداد ها و کارآموزی

تلفن: 38735220-017

 

مرکز رشد و کارآفرینی و تفاهم نامه

تلفن: 38735210-017

 

فاکس: 32303988-017


تعداد بازدید: 1231