مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

تماس با ما

نشانی: استان گلستان - کیلومتر 8 جاده گرگان - گنبد یا کیلومتر1 کمربندی گرگان - سرخنکلاته، پردیس دانشگاه گلستان

تلفن: 32303987-017

فاکس: 32303988-017


تعداد بازدید: 290