مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

ماه رمضان

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.

با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم ...

ماه رمضان بر شما مبارک


تعداد بازدید: 143