مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

برگزیده های اول تا پنجم دومین دوره جشنواره برتر کارآفرینی

 


تعداد بازدید: 187