تماس با ما

تلفن سانترال:

32254168 – 32254164 – 32254163

آدرس دانشگاه:

گرگان – خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی 155 – کد پستی: 15759-49138پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر فرهاد یغمایی

رئیس دانشگاه

32254160

---

32251675

2

محمدمهدی اسلامی

رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و روابط بین الملل

32254162

300

32251675

3

زینب سلامت

مسئول دفتر ریاست

32254160

291

32251675

4

سمیه میرحیدری

کارشناس روابط عمومی

32254161

295

32251675

5

میثم تجری

کارشناس روابط عمومی

32254161

295

32251675

6

عبدالجواد باقری

مدیر حراست

32254263

298

32251675

7

محمد برزنونی

کارشناس حراست

32254263

298

32254169

8

نفیسه رستمانی

مسئول دفتر حراست

32254263

298

32254169

9

هانی تازیکه

کارشناس حراست

32254263

298

32254169

10

محمد رضائی نژاد

مدیر شاهد و ایثارگر

32220379

314

32251675

11

ماریه ایزد

کارشناس شاهد و ایثارگر

32220379

314

32251675

12

زهرا سپهری

مسئول دبیرخانه

32229068

302

32229068

13

نسرین منصوریان

کارشناس دبیرخانه

//

//

//

14

سیدجابر میربهبهانی

کارپرداز حوزه ریاست

32220776

---

---

15

جواد جعفری

انبار مرکزی

32229068

319

---

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

حجت الاسلام قربان جلال

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

32238674

---

32238673

2

حجت الاسلام رضا طاهری

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

32220742

---

//

3

مهدی امیدیان

کارشناس گروه الهیات و معارف اسلامی

32238674

---

//

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر مصطفی رقیمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32303985

---

32322906

2

صاحب دشتیان

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

32303985

---

//

3

دکتر علی اکبر نجفی کانی

مدیر آموزشی

32303984

---

//

4

ملیحه مقصودلو

کارشناس آموزش

32303984

---

//

5

سلیمه کارگر

کارشناس آموزش

32303984

---

//

6

مهناز بهلکه

بایگانی آموزش

32303984

---

//

7

دکتر عزیز رحیمی

مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

32303983

---

//

8

عقیل حسام

کارشناس تحصیلات تکمیلی

32303983

---

//

9

مژگان الهامیان

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

58228774

---

//

10

منصوره محمدزمانی

کارشناس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

32303996

---

//

11

نرگس اصفهانی نیا

کارشناس امور اساتید

32303996

---

//

12

عبدالمجید اونق

کارشناس آموزش

32303984

---

//

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

1

دکتر منوچهر بابانژاد

معاون اداری، مالی و عمرانی

58228771

2

معصومه شعبانی

مسئول دفتر ریاست

58228771

3

عباسعلی عرب عامری

مدیر امور مالی

58228768

4

فاطمه زهرا گرزین

کارشناس مالی

58228773

5

محمد مهدی مقصودلو نژاد

کارشناس مالی

58228773

6

محمداحسان شهرآشوب

کارشناس مالی

58228773

7

حنظله مومن

کارشناس مالی

58228773

8

مریم رضوانی

کارشناس مالی

58228773

9

محسن مغیثی

کارشناس مالی

58228773

10

محمد حسن احمدی

مدیر اداری

58228778

11

وحید کاظمی

کارشناس انفورماتیک و خدمات رایانه

58228778

12

سید جابر میربهبهانی

کارپرداز

32220776

13

ناصر دیه جی

عامل ذی حسابی

---

14

دکتر ابوالفضل دنکوب

مدیر دفتر حقوقی

58228774

15

نجیبه میرعلی کتولی

کارشناس اداره حقوقی

58228774

16

حمیده قزاق

رئیس اداره کارگزینی

58228775

17

سعید جرجانی

کارشناس کارگزینی

58228775

18

میثم غلامی

کارشناس کارگزینی

58228775

19

مریم مارزلو

کارشناس کارگزینی

58228775

20

دکتر کامل عبداله نژاد

مدیر طرح و برنامه و تحول اداری

58228779

21

حسین اسلامی

رئیس برنامه و بودجه و تحول اداری

58228779

22

امید مهدویان

کارشناس برنامه و بودجه و تحول اداری

58228779

23

کریم حسنی

مدیر دفتر فنی

58228767

24

داود حاجیلری

کارشناس دانشکده تعاون

58228776

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت پژوهش و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر مهدی غفاری

معاون پژوهش و فناوری

32303988

138

32303988

2

صفیه کاظمی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

32303988

138

32303988

3

سیدمحمد فاطمی

مدیر امور پژوهش

32303987

136

32303988

4

صدیقه شفیعی

کارشناس امور پژوهشی

32303987

145

32303988

5

نرگس سلیمانی

کارشناس مجله و طرح های داخلی دانشگاه

32303987

137

32303988

6

همایون جمشیدیان

مدیر کتابخانه و مرکز نشر

32254164

327

32303988

7

فرشته طبرسا

کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

32238672

299

32303988

8

ساره مقصودلو باباخانی

کارشناس کتابخانه و مرکز نشر

32238672

299

32303988

9

محمد زمان صادقی کتابدار 32254164 327 32303988

10

حامد حسینی

مدیر مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

32303987

141

32303988

11

فرشته اسمعیل مجنی

کارشناس امور پژوهشی

32303987

141

32303988

12

علی اصغر ملک

کارشناس پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

32303987

141

32303988

13

آنوشا قدس علوی

کارشناس پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

32303987

141

32303988

14

مسعود بزی جوان

رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

32254167

---

32303988

15

محمد مقصودلو

کارشناس انفورماتیک و خدمات رایانه و مسئول سیستم دبیر

32254167

275

---

16

رحیم لطفی اوریمی

مسئول راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

32223700

---

---

17

کورش غلامی

مسئول راه اندازی پژوهشکده گلستان شناسی و مدیر گروه پژوهشی اقوام

32303987

136

32303988

18

سید جابر میربهبهانی

کارپرداز

---

139

---

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر غلامرضا خوش فر

معاون دانشجویی و فرهنگی

32254165

313

32254165

2

مریم گرزین

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

32254165

313

32254165

3

مریم کدایی

کارشناس کمیسیون موارد خاص

 

322

 

4

مرتضی سنگدوینی

مدیر تربیت بدنی

32251705

---

 

5 مریم ذوقی کارشناس تربیت بدنی 32251705 ---  
6 سید جعفر درازگیسو کارشناس تربیت بدنی 32251705 ---  

6

دکتر جلالی

سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

32238675

325

32254165

7

آمنه مرتضوی نژاد

کارشناس مرکز مشاوره

32238675

325

32254165

8

حمید نجفی

مدیر دانشجویی

32223702

301

 

9

لیلا غریبیان

کارشناس امور خوابگاه ها

32223702

---

 

10

جواد ارباب مجنی

کارشناس امور تغذیه

32254262

---

 

11

حامد تازیکه

کارشناس رفاه ودانشجویی

32223702

301

 

12

دکتر عبدالرحمان علیزاده

مدیر فرهنگی

32220369

324

 

13

رضا میراب

کارشناس فرهنگی

32220369

---

 

14

لیلا صفری

کارشناس فرهنگی

32220369

---

 

15

حسین عاشور

کارشناس فرهنگی

32220369

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده فنی و مهندسی گرگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر مجید زیارت بان

رئیس دانشکده

32441014

102

32430516

2

دکتر سید جواد حسینی کهساری

معاون آموزشی دانشکده

32441014

103

32430516

3

علی اصغر هزارجریبی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

32441014

101

32430516

4

نازنین مقصودلو

کارشناس آموزش دانشکده

32441002

113

-

5

مریم شاه حسینی

کارشناس هیأت علمی

32441002

113

-

6

احسان مسلمی پور

کارشناس آزمایشگاه برق

32441003-8

122

-

7

مریم بیانی

کارشناس آزمایشگاه پلیمر

32441003-8

122

-

8

رضا مقصودلوراد

کارشناس آزمایشگاه عمران

32441003-8

112

-

9

دکتر سیدمهدی رخت اعلا

مدیر گروه مهندسی برق

32441003-8

119

-

10

دکتر احمد دادپور

عضو هیئت علمی گروه برق

32441003-8

124

-

11 دکتر علیرضا صفا " 32441003-8 124 -

12

دکتر مجید زیارت بان

"

32441003-8

121

-

13

دکتر کیازند فصیحی

"

32441003-8

121

-

14

دکتر سید محمد شهرآئینی

"

32441003-8

119

-

15 دکتر یدالله هزارجریبی " 32441003-8 114  

16

دکتر علیرضا گودرزی

مدیر گروه مهندسی پلیمر

32441003-8

127

-

17

دکتر مهدی غفاری

عضو هیئت علمی گروه پلیمر

32441003-8

130

-

18

دکتر محمد علی تورنگی

"

32441003-8

130

-

19

دکتر امیر بابایی

"

32441003-8

127

-

20 دکتر محسن شهروسوند " 32441003-8 130  

21

دکتر سید رسول داودی

مدیر گروه مهندسی عمران

32441003-8

126

-

22

دکتر علیرضا طبرسا

عضو هیئت علمی گروه عمران

32441003-8

126

-

23

دکتر علی اصغر حسین زاده

"

32441003-8

128

-

24

دکتر علی بیگلری فدافن

"

32441003-8

129

-

25

دکتر سید یاسین موسوی

"

32441003-8

128

 

26

دکتر علی غلامی

"

32441003-8

129

 

27

دکتر معصومه رحیمی

مدیر گروه مهندسی مکانیک

32441003-8

125

-

28

دکتر حامد حسینی

عضو هیئت علمی گروه مکانیک

32441003-8

125

 

29

دکتر محمد جواد حسینی کهساری

"

32441003-8

120

 

30

دکتر محمد رحیم زاده

"

32441003-8

120

-

31

دکتر مهدی یعقوبی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

32441003-8

118

-

32

دکتر شیوا وفادار

عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر

32441003-8

115

-

33

دکتر سهیلا کرباسی

"

32441003-8

116

34

مهندس فاطمه باقری

"

32441003-8

115

-

35

دکتر مهدیه پژوهان فر

مدیر گروه مهندسی معماری

4 - 32254163

307

-

36

دکتر عبدالمجید نورتقانی

عضو هیئت علمی گروه معماری

4 - 32254163

307

-

37

مهندس حسن نظیف

"

4 - 32254163

307

-

38

دکتر محمد فرخزاد

"

4 - 32254163

307

-

39

محمد اردنجی

سایت کامپیوتر

8-32441003

117

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر مرتضی زنگانه

رئیس دانشکده

34266235

---

34236490

2

مجتبی محمودی

مسئول دفتر ریاست  و رابط حراست

34266235

---

---

3

دکتر نسیبه حاجیلری

معاون آموزشی دانشکده

34266235

---

---

4

هاجر کریمی

کارشناس آموزش دانشکده

34266236

---

---

5

زهرا اسدی

کارشناس آموزش دانشکده

34266236

---

---

6

علی نظری کتولی

مسئول امورعمومی و رابط تربیت بدنی

34266234

---

---

7

عبدالله غیجی

کارپرداز و مسئول فرهنگی

//

---

---

8

صدیقه اشرفی

مسئول دانشجویی

//

---

---

9

مهدی زنگانه

مسئول کتابخانه و دبیرخانه

//

---

---

10

دکتر نسیبه حاجیلری

مدیر گروه شیمی

//

---

---

11

دکتر قاسم بهلکه

عضو هیأت علمی گروه شیمی

//

---

---

12

دکتر حسین کریمیان

عضو هیأت علمی گروه شیمی

//

---

---

 

دکتر هانیه شکی

"

//

---

---

13

دکتر محسن لشکربلوک

عضو هیأت علمی گروه عمران

//

---

---

14

دکتر مرتضی زنگانه

مدیر گروه عمران

//

---

---

15

دکتر محمد پروین درآباد

مدیر گروه برق - کامپیوتر

//

---

---

16

دکتر سیدعباس حسینی جو

عضو هیأت علمی گروه صنایع

//

---

---

17

دکتر نورالدین دبیری

"

//

 

 

18

مهندس عبدالمطلب رستگار

مدیر گروه نقشه برداری

//

---

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده علوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر بهنام شفیعی بافتی

رئیس دانشکده علوم

32245882

---

32245882

2

دکتر پونه ابراهیمی

معاون آموزشی دانشکده

32221685

333

---

3

مریم کشیر

مسئول دفتر ریاست و امور عمومی و  امور هیأت علمی

32245882

277

32245882

4

فاطمه افتخارالدین

آموزش دانشکده علوم

32221686

276

---

5

مریم شهرکی

//

32221686

276

---

6

اعظم قوی اندام

هرباریوم

---

264

---

7

فاطمه افتخارالدین

PC

---

279

---

8

محمد مهدی نبی زاده

کارپردازی

---

319

---

9

دکترمحسن اصغری لاریمی

مدیر گروه ریاضی و سرپرست گروه علوم کامپیوتر

---

271

---

10

دکتر علی پاکدامن

عضو هیأت علمی گروه ریاضی

---

266

---

11

دکتر سیداحمد حسینی

//

---

266

---

12

دکتر مهدی روحی

//

---

267

---

13

دکتر محبوبه علیزاده

//

---

268

---

14

دکتر بی بی نعیمه اونق

//

---

270

---

15

دکتر طاهره نوذری

//

---

270

---

16

دکتر مصطفی طاهری

//

---

271

---

17 دکتر علی اکبر تجری // --- 271 ---
18 دکتر فاطمه سادات موحدی // --- 334 ---

19

مهندس احمد علوی

عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر

---

269

---

20

دکتر وحید رنجبریانه سری

مدیر گروه آمار

---

335

---

21

دکتر مجید عظیم محسنی

عضو هیأت علمی گروه آمار

---

335

---

22

دکتر فرهاد یغمایی

//

---

269

---

23

دکترکامل عبدا... نژاد

//

---

272

---

24

دکتر منوچهر بابانژاد

//

---

272

---

25

دکتر مهناز خلفی

//

---

273

---

26

دکتر حاجی قلی کمی

مدیر گروه زیست شناسی

---

219

---

27

دکتر غلامرضا حدادچی

عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

---

217

---

28

دکتر محمد فاطمی

//

---

217

---

29

خانم دکتر مهناز اقدسی

//

---

218

---

30

دکتر فرزانه گنجی

//

---

219

---

31

دکتر زهره کریمی لنجی

//

---

222

---

32

دکتر محمدباقر باقریه نجار

//

---

221

---

33

دکتر احمد عبدل زاده

//

---

222

---

34

دکتر منیژه میان آبادی

//

---

223

---

35

دکتر حمیدرضا صادقی‌پور

//

---

224

---

36

دکتر صفر محسنی بندپی

//

---

225

---

37

دکتر مسعود گلعلی پور

//

---

225

---

38

دکتر ژیلا اصغری

//

---

285

---

39

نوشین مقدم

آز ارشد زیست شناسی

---

227

---

40

افضل السادات برهانی

آزفیزیولوژی گیاهی

---

238

---

41

نجمه اخلی

آزمایشگاه جانوری

---

239

---

42

دکتر حامد رضایی

مدیر گروه زمین شناسی

---

234

---

43

دکتر بهنام شفیعی

عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

---

230

---

44

دکتر حامد رضایی

//

---

230

---

45

دکتر هادی عمرانی

//

---

231

---

46

دکتر غلامحسین شمعانیان

//

---

231

---

47

دکتر مریم آق آتابای 

//

---

232

---

48

دکتر منصوره قبادی پور

//

---

232

---

49

دکتر حجت الله صفری

//

---

233

---

50

دکتر آرش امینی

//

---

233

---

51

دکتر مصطفی رقیمی

//

---

---

---

52

دکتر عزیز رحیمی چاکدل

//

---

234

---

53

مهندس محمدحسن احمدی

کارشناس گروه زمین‌شناسی

---

235

---

54 مهرداد مقصودلو // --- 235 ---

55

دکتر علی اکبر دهنوخلجی

مدیر گروه شیمی

---

286

---

56

دکتر الهام باهر

//

---

280

---

57

دکتر علی مختاری

//

---

284

---

58

دکتر مهدی قائمی

//

---

280

---

59

دکتر شبنم هوشمند

//

---

283

---

60

دکتر پونه ابراهیمی

//

---

283

---

61

مهندس محسن مظاهری

//

---

285

---

62

دکتر مرتضی غلامی

//

---

283

---

63

دکتر حسین میقانی

//

---

287

---

64

دکتر حسن آریاپور

//

---

237

---

65 دکتر نرگس صمدانی لنگرودی // --- 279 ---

66

سپیده مهرانی

آزمایشگاه ارشد شیمی

---

256

---

67

محمد رضائی نژاد

آز شیمی1

---

274

---

68

سهره علیمحمدزاده

آز شیمی 2

---

263

---

69

دکتر رحیم لطفی اوریمی

مدیر گروه فیزیک

---

245

---

70

دکتر عبدالمجید ایزدپناه

عضو هیأت علمی گروه فیزیک

---

241

---

71

دکتر فاضله خواجه نبی

//

---

242

---

72

دکتر محسن شادمهری

//

---

242

---

73

دکتر حسن خندان فدافن

//

---

246

---

74

دکتر رحیم خباز

//

---

336

---

75

دکتر مسعود بزی جوان

//

---

247

---

76

حسن  خالقی

آز فیزیک2

---

259

---

77

عبدالرضا شریفی

آز فیزیک1

---

260

---

78

رئوف مازندرانی

آز میکروبیولوژی

---

226

---

 

 

شماره های تماس دانشگاه گلستان – دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

1

دکتر خدارحم بزی

رئیس دانشکده

32254260

310

32254260

2

دکتر نوروز نیمروزی

معاون آموزشی دانشکده

32254260

312

32254260

3

سمیه مهاجر

مسئول دفتر ریاست دانشکده

32254260

310

32254260

4

احسان زینتی

کارشناس آموزش دانشکده

32233574

311

---

5

نفیسه عباسی

کارشناس آموزش دانشکده

32233574

311

---

6

واله طاهری

کارشناس کارگاه جغرافیا

32220084

309

---

7

مهدی امیدیان

کارشناس گروه معارف

32229082

---

---

8

دکتر سید جلال عبدالمنافی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگیسی

32220750

306

---

9

دکتر علی درخشان

عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی

---

254

---

10

دکتر علی عرب ‌مفرد

//

---

254

---

11

دکتر عبدالباقی رضایی

//

32254163

254

---

12

دکتر بهزاد پور قریب

//

32220750

305

---

13

دکتر اسماعیل شاهکوهی

مدیر گروه جغرافیا

32254163

265

---

14

دکتر خدارحم بزی

//

---

301

---

15

دکتر جعفر میر کتولی

//

---

320

---

16

دکتر علی اکبر نجفی کانی

//

---

317

---

17

دکتر صالح آرخی

//

32254163

---

---

18

دکتر عبدالعظیم قانقرمه

//

32254163

265

---

19

دکتر غلامرضا روشن

//

32254163

---

---

20

دکتر بهمن صحنه

//

32254163

---

---

21

دکتر سمیه عمادالدین

//

---

293

---

22

دکتر نوروز نیمروزی

مدیر گروه علوم اجتماعی و سیاسی

---

289

---

23

دکتر محمد ملک

عضو هیات علمی

32220750

305

---

24

آقای محمود شریعتی

//

---

297

---

25

دکتر غلامرضا خوش فر

//

32254165

313

---

26

دکتر عبدالرحمان علیزاده

//

---

289

---

27

دکتر مجید صفوی

//

---

 

 

28

دکتر علیرضا نجفی نژاد

//

---

 

 

29

دکتر هادی حاج زاده

//

---

 

 

30

دکتر مهناز بابایی

//

---

293

---

31

دکتر هیوا محمودی

//

---

 

 

32

دکتر محمدمهدی شهرازی

مدیر گروه مدیریت

---

---

 

33

دکتر حسن دلیری

عضو هیات علمی

---

---

 

34

دکتر حمزه رایج

//

---

---

 

35

دکتر مرضیه اسعدی

//

---

---

 

36

دکتر محمودرضا چراغعلی

//

---

---

 

37

دکتر علی اکبر آقایی

//

---

---

 

38

دکتر وحید رویانی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

---

257

---

39

دکتر منیره فرضی شوب

عضو هیات علمی

---

308

---

40

دکتر فرشته فرضی شوب

//

---

308

---

41

دکتر لیلا نوروز پور

//

----

303

---

42

دکتر همایون جمشیدیان

//

---

303

---

43

دکتر محمد مهدی محمدی نژاد

//

32254163

257

---

44

دکتر عیسی امن خانی

//

32254163

 

---

45

دکتر ابوالفضل دنکوب

//

---

292

---

46

دکتر مصیب عباسی

//

32220082

315

---

47

حجت الاسلام قربان جلال

 

32238674

---

32238673

48

دکتر علی اکبر محمدی مهر

//

---

292

---

49

دکتر حسنعلی سلمانیان

//

---

292

---

50

دکتر محمد تقی خورند

مدیر گروه تربیت بدنی

---

317

---

تلفن سانترال:

32254168 – 32254164 – 32254163

آدرس دانشگاه:

گرگان – خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی 155 – کد پستی: 15759-49138پست الکترونیک دانشگاه:
info@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 5504