دانشکده علوم

دفاع دومین دانشجوی دکتری ریاضی

۲۵ مهر ۱۳۹۶

دومین دانشجوی دکتری ریاضی دفاع از رساله خود را انجام داد.

متن کامل

نشست صمیمانه ریاست، معاونت و کارشناسلن آزمایشگاه های گروه های آموزشی با معاون اداری و مالی دانشگاه

۱۷ مهر ۱۳۹۶

نشست صمیمانه ریاست، معاونت و کارشناسلن آزمایشگاه های گروه های آموزشی با معاون اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.

متن کامل

معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

۱۰ مهر ۱۳۹۶

معارفه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده سرکار خانم دکتر پونه ابراهیمی برگزار شد. 

متن کامل

برگزاری نشست صمیمانه مدیریت دانشکده علوم با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۰ مهر ۱۳۹۶

نشست صمیمانه مدیریت دانشکده علوم با دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های زیست شناسی برگزار شد.

متن کامل