سامانه آموزش مجازی

اطلاعات پشتیبانی برای آزمون های مجازی پایان نیمسال

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۱ خرداد ۱۳۹۹

راهنمای شرکت در آزمون های مجازی دانشگاه

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۸ خرداد ۱۳۹۹

تغییر در برنامه کلاس ها جهت تسهیل شرکت در مراسم شب های قدر

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

روند درخواست سامانه ای دفاع غیرحضوری از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعیه قوانین آموزشی نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

لیست شماره تماس های کارشناسان آموزش مجازی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه در خصوص دروس عملی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۶ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه در خصوص دروس معارف اسلامی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نحوه ورود به کلاس مجازی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

۱۲