سامانه آموزش مجازی

تغییر در برنامه کلاس ها جهت تسهیل شرکت در مراسم شب های قدر

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

روند درخواست سامانه ای دفاع غیرحضوری از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

اطلاعیه قوانین آموزشی نیمسال دوم 99-98

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

لیست شماره تماس های کارشناسان آموزش مجازی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۷ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه در خصوص دروس عملی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۶ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه در خصوص دروس معارف اسلامی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۲۰ فروردین ۱۳۹۹

نحوه ورود به کلاس مجازی

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه مهم آموزشی برگزاری کلاس های نیم سال تحصیلی جاری

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

لیست کلاس های مجازی دانشگاه

اطلاعیه سامانه آموزش مجازی
۱۴ فروردین ۱۳۹۹