سامانه آموزش مجازی

اطلاعیه در خصوص دروس معارف اسلامی

چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
قابل توجه دانشجویان عزیز
       طبق مصوبه شورای دانشگاه کلاسهای مجازی دروس معارف نیز مطابق سایر کلاس های نظری بر بستر سامانه آموزش مجازی دانشگاه به آدرس http://ves.gu.ac.ir برگزار می شود. شرکت دانشجویان در کلاس های مجازی دروس معارف نیز الزامی است.

*گواهی های اخذ شده از سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان برای جبران کلاسهای برگزارنشده اسفندماه مورد پذیرش است.

                                                                                                                        مدیریت امور آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید: 1827