دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اطلاعیه مهم: پیام رسان های دانشکده

۲۸ آبان ۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند اخبار و اطلاعیه های دانشکده فنی و مهندسی گرگان از طریق پیام رسان های زیر انجام خواهد شد.

متن کامل
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...