دانشکده فنی و مهندسی گرگان

اخبار و اطلاعیه ها

انتصاب مدیر گروه مهندسی پلیمر

حوزه ریاست
۱۶ تیر ۱۴۰۰


تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر "امیر بابایی "

حوزه ریاست
۱۶ تیر ۱۴۰۰

تشکر و قدردانی از زحمات آقای دکتر "امیر بابایی "


لیست امتحانات پایانی روز یکشنبه 6 تیر 1400

حوزه ریاست
۲ تیر ۱۴۰۰


لیست امتحانات پایانی روز شنبه 5 تیر 1400

حوزه ریاست
۱ تیر ۱۴۰۰


لیست امتحانات پایانی روز چهارشنبه 2 تیر 1400

حوزه ریاست
۱ تیر ۱۴۰۰


لیست امتحانات پایانی روز سه شنبه 1 تیر 1400

حوزه ریاست
۳۰ خرداد ۱۴۰۰


لیست امتحانات پایانی روز دوشنبه 31خرداد 1400

حوزه ریاست
۳۰ خرداد ۱۴۰۰


لیست امتحانات پایانی روز یکشنبه 30خرداد 1400

حوزه ریاست
۲۹ خرداد ۱۴۰۰


🛎️ قابل توجه دانشجویان گرامی

حوزه ریاست
۲۹ خرداد ۱۴۰۰

⛔ساعت شروع آزمونهای پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1399 از ساعت 13 به ساعت 13:30 تغییر یافت.


لیست امتحانات پایانی روز شنبه 29 خرداد 1400

حوزه ریاست
۲۶ خرداد ۱۴۰۰


۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰