گروه فناوری و خدمات رایانه ای

راه اندازی شبکه بی سیم در ساختمان اساتید دانشکده علوم انسانی

اخبار
۲۲ مهر ۱۳۹۹

راه اندازی سیستم ویدئو کنفراس در دانشگاه گلستان

اخبار
۱۲ آذر ۱۳۹۸

برقراری شبکه و لینک فیبر نوری ساختمان اساتید علوم انسانی (هومن)

اخبار
۱۲ آذر ۱۳۹۸

گزارش عملکرد مرکز انفورماتیک

اخبار
۲ تیر ۱۳۹۸

تنظیمات پست الکترونیکی برای دریافت ایمیل

اطلاعات عمومی
۵ خرداد ۱۳۹۸

سامانه پشتیبانی خدمات رایانه ای دانشگاه

اخبار
۲۱ اسفند ۱۳۹۷

جهت رفاه حال کاربران و در راستای توسعه خدمات


سامانه اشتراک فایل FTP Server

اخبار
۱۴ اسفند ۱۳۹۷

سامانه اشتراک فایل FTP Server


راه اندازی سرور مانیتورینگ

اخبار
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

راه اندازی مرکز خدمات پردازش سریع

اخبار
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

فرم تحویل قطعات اسقاطی رایانه از مرکز فناوری اطلاعات

امنیت
۲۸ آذر ۱۳۹۷

فرم تحویل قطعات اسقاطی رایانه  از مرکز فناوری اطلاعات


۱۲