معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری دوره تکمیلی پژوهشی برای ۲۰۲۰-۲۰۱۹ توسط مرکز علوم و فناوری NAM

خبرهای پژوهشی
۳ تیر ۱۳۹۸

سومین نشست کارگروه ملی هماهنگی و پی گیری همکاری های بین المللی با کشور روسیه با حضور روابط بین الملل دانشگاه گلستان

خبرهای پژوهشی
۲ تیر ۱۳۹۸


برگزاری دوره تکمیلی پژوهشی برای ۲۰۲۰-۲۰۱۹ توسط مرکز علوم و فناوری NAM

فراخوان
۲۹ خرداد ۱۳۹۸

مدرسه تابستانه در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل1398

خبرهای پژوهشی
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

WAITRO Fellowship Program

خبرهای پژوهشی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸


فراخوان حمایت اداره کل زندان های گلستان از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

فراخوان
۸ خرداد ۱۳۹۸

فراخوان اولین نمایشگاه چالش ها و نیازهای صنایع و سازمان های استان آذربایجان شرقی

فراخوان
۷ خرداد ۱۳۹۸

جلسه بررسی شیوه نامه فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت با روسای دانشکده ها - 1398/3/4

خبرهای پژوهشی
۵ خرداد ۱۳۹۸


چهارمین جلسه کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات استان گلستان

خبرهای پژوهشی
۱ خرداد ۱۳۹۸

فراخوان برنامه " حل مساله حوزه آب" دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

فراخوان
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

صفحه:  12345678910...