معاونت پژوهش و فناوری

وبینار

 

    برنامه وبینارهای دانشگاه گلستان :

 

شماره عنوان تاریخ و ساعت           مجری(برگزار کننده) آدرس لینک
1

   مخاطره و ابهام در عصر کنونی با نگاهی ویژه به مسائل کرونا

   آسیبهای روانی و راهکاری پیشگیری از ویروس کرونا                                                           

  1399/02/24

ساعت 12-10

دکتر هیوا محمودی و

دکتر وجیهه جلائیان

       لینک     
2 مستند نگاری عناصر سازه ای و فنون ساختمانی گنبد قابوس

1399/02/29

ساعت 19-17

دکتر عبدالمجید نورتقانی و

دکتر صفایی پور

لینک
3

چالش های فرسودگی زیستی و روشهای مرسوم گلسنگزدایی در

میراث جهانی گنبد قابوس

1399/02/30

ساعت 19-17

دکتر عبدالمجید نورتقانی و 

دکتر محمد سهرابی

لینک
4 تحلیل و جستجو داده های شبکه های اجتماعی هنگام بلاهای طبیعی

1399/03/24

ساعت 17-13

مهرداد فرخ نژاد لینک
5 کارگاه معرفی حمایت های علمی بین المللی

1399/03/25

ساعت 12-10
دکتر سید احمد حسینی لینک
6

کنترل رسوب نمک ها در مخازن و چاه های نفتی

1399/04/09

ساعت 13-11

دکتر عزیزالله خرمالی لینک
7 آگاهی و پیشگیری از بیماری های بانوان

1399/04/09

ساعت 14:30-13:15
سرکار خانم عسگری لینک
 

  • برچسب ها:
  • وبینار
  • لینک
تعداد بازدید: 462