معاونت پژوهش و فناوری

وبینار

 

    برنامه وبینارهای دانشگاه گلستان :

 

شماره عنوان تاریخ و ساعت           مجری(برگزار کننده) آدرس لینک
1

   مخاطره و ابهام در عصر کنونی با نگاهی ویژه به مسائل کرونا

   آسیبهای روانی و راهکاری پیشگیری از ویروس کرونا                                                           

  1399/02/24

ساعت 12-10

دکتر هیوا محمودی و

دکتر وجیهه جلائیان

       لینک     
2 مستند نگاری عناصر سازه ای و فنون ساختمانی گنبد قابوس

1399/02/29

ساعت 19-17

دکتر عبدالمجید نورتقانی و

دکتر صفایی پور

لینک
3

چالش های فرسودگی زیستی و روشهای مرسوم گلسنگزدایی در

میراث جهانی گنبد قابوس

1399/02/30

ساعت 19-17

دکتر عبدالمجید نورتقانی و 

دکتر محمد سهرابی

لینک
 

  • برچسب ها:
  • وبینار
  • لینک
تعداد بازدید: 152