مرکز رشد و پژوهش های کاربردی و کارآفرینی

همکاری دانشگاه با دستگاه های اجرایی در سه ماه اول سال1397 در طرح های پژوهشی

تست
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

فراخوان تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران

تست
۳۰ خرداد ۱۳۹۷

جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی

تست
۲۷ خرداد ۱۳۹۷

مسابقه ایده بانک ملت

تست
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

راه اندازی سامانه اخذ واحد کارآموزی

تست
۷ خرداد ۱۳۹۷


انتصاب مدیر مرکز رشد و گروه پژوهش های کاربردی و کارآفرینی دانشگاه

تست
۲۷ فروردین ۱۳۹۷


دستاوردهای پژوهشی و فناوری

تست
۱۱ آذر ۱۳۹۶


کسب عناوین برتر استانی

تست
۹ آذر ۱۳۹۶

کسب عناوین برتر استانی


کارگاه ساخت بازی رایانه ای

تست
۲۳ آبان ۱۳۹۶

کارگاه ساخت بازی رایانه ای


برگزاری تور کارآفرینی

تست
۲۰ آبان ۱۳۹۶

مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه گلستان، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در نظر دارد تور کارآفرینانه ای را در تاریخ 96/8/30 از ساعت 12-8 را برای دانشجویان دختر و پسر برگزار نماید.

 

 


صفحه:  12