دفتر فناوری و کارآفرینی

دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

متن کامل

ماه رمضان

۸ خرداد ۱۳۹۶

فرار رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد.

متن کامل

دومین جشنواره ایده های کارآفرینی دانشجویی فروردین 96

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

دومین جشنواره ایده های کارآفرینی دانشجویی فروردین 96

متن کامل