کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

راه اندازی دسترسی آزمایشی به سامانه تأمین منابع علمی

اخبار کتابخانه
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی می رسد، دسترسی آزمایشی


کارگاه آموزشی «آموزش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه» برگزار شد

اخبار کتابخانه
۵ دی ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی «آموزش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و منابع کتابخانه» ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار  شد


بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

اخبار کتابخانه
۲۱ آبان ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی «دستور خط فارسی» برگزار خواهد شد

اخبار کتابخانه
۲۱ آبان ۱۳۹۶

عضویت در «طرح غدیر:‌عضویت فراگیر کتابخانه‌ها»

اخبار کتابخانه
۲۱ آذر ۱۳۹۵

اعضای محترم هیأت علمی (رسمی و پیمانی) و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی