مشاور زنان و امور خانواده

هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) با شعار زنان، مدیریت سلامت، مهار کرونا

خبرها
۲۵ مهر ۱۴۰۰

به گزارش دفتر مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده، هفته ملی "سلامت بانوان ایران"، همه ساله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه، در خصوص اولویت های سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می شود.


مروری بر نشست های «زنان دانشگاهی»، نشست اول تا نهم

خبرها
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش دفتر مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه گلستان، به منظور آگاهی بیش از پیش زنان محترم دانشگاه از موضوعات و مباحث مطرح شده در نشست های زنان دانشگاهی،


دهمین نشست «زنان دانشگاهی» برگزار شد.

خبرها
۲۲ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش دفتر مشاور امور زنان و خانواده در دانشگاه گلستان؛ در ادامه سلسه نشست‌های «زنان دانشگاهی» با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، دهمین نشست با تمرکز بر