مشاور زنان و امور خانواده

مروری بر نشست های «زنان دانشگاهی»، نشست اول تا نهم

خبرها
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش دفتر مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه گلستان، به منظور آگاهی بیش از پیش زنان محترم دانشگاه از موضوعات و مباحث مطرح شده در نشست های زنان دانشگاهی،


دهمین نشست «زنان دانشگاهی» برگزار شد.

خبرها
۲۲ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش دفتر مشاور امور زنان و خانواده در دانشگاه گلستان؛ در ادامه سلسه نشست‌های «زنان دانشگاهی» با نگاهی به دانشگاه‌های کشور، دهمین نشست با تمرکز بر