مدیریت امور تربیت بدنی

برگزاری آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی دانشگاه:

اخبار ورزشی
۱ دی ۱۳۹۸

اطلاع رسانی افتتاحیه زمین چمن مصنوعی دانشگاه:

اخبار ورزشی
۱۹ آذر ۱۳۹۸

برنامه زمانبندی تمرینات فوق برنامه ورزشی دانشجویان دختر:

اخبار ورزشی
۴ آذر ۱۳۹۸

برنامه زمانبندی تمرینات فوق برنامه ورزشی دانشجویان پسر:

اخبار ورزشی
۴ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 دانشجویان دختر:

اخبار ورزشی
۳ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 دانشجویان پسر:

اخبار ورزشی
۳ آذر ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم والیبال دانشجویان پسر برای حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

اخبار ورزشی
۲۱ آبان ۱۳۹۸

جلسه با بازیکنان تیم هندبال دانشجویان دختر جهت آماده سازی و حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

اخبار ورزشی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم تکواندو دانشجویان پسر جهت حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2:

اخبار ورزشی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

فراخوان جشنواره پاییزه دانشجویان:

اخبار ورزشی
۱۳ آبان ۱۳۹۸

صفحه:  123