معاونت دانشجویی و فرهنگی

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم والیبال دانشجویان پسر برای حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

تربیت بدنی
۲۱ آبان ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم تکواندو دانشجویان پسر جهت حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2:

تربیت بدنی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

جلسه با بازیکنان تیم هندبال دانشجویان دختر جهت آماده سازی و حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

تربیت بدنی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

فراخوان جشنواره پاییزه دانشجویان:

تربیت بدنی
۱۳ آبان ۱۳۹۸

انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویی:

تربیت بدنی
۸ آبان ۱۳۹۸

*فوری*مهم*کارنامه سلامت جسم و روان:

مشاوره
۲۰ مهر ۱۳۹۸

گل گشت تفریحی کارکنان و اعضاء هیأت علمی:

تربیت بدنی
۴ تیر ۱۳۹۸

برگزاری مسابقات بهاره دانشجویی:

تربیت بدنی
۳۱ فروردین ۱۳۹۸

تقدیر از تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه

تربیت بدنی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری مسابقات فوتسال درون دانشگاهی (جشنواره ورزشی بهاره 98)

تربیت بدنی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸

صفحه:  12