معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری مسابقه دست ساخت­ های مهندسی برق با عنوان "TechMatch"

فرهنگی
۱ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ یک دوره مسابقه دست ساخت­ های مهندسی برق با عنوان "TechMatch"  با همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول در نیمه دوم اسفندماه...


دومین جلسه کمیته پژوهش شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان برگزار شد

فرهنگی
۳۰ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ دومین جلسه کمیته پژوهش شورای توسعه فرهنگ قرآنی در روز چهارشنبه 27 دی ماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای کمیته در دفتر نهاد رهبری دانشگاه برگزار گردید...


انتشار 111 شماره از نشریات دانشجویی

فرهنگی
۲۵ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه؛ تعداد نشریات منتشر شده از دی ماه 92 تا دی ماه 96 به 111 شماره رسید. دکتر عبدالرحمان علیزاده مدیر امور فرهنگی دانشگاه در این باره گفت: تعداد نشریات دانشجویی منتشر شده...


برگزاری جلسه کمیته پژوهش شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان

فرهنگی
۱۹ دی ۱۳۹۶

به گزارش خبرنگار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه جلسه کمیته پژوهش شورای توسعه فرهنگ قرآنی در روز یکشنبه 17 دی ماه با حضور دکتر مصیب عباسی؛ مدیر گروه معارف، دکتر عبدالرحمان علیزاده؛ مدیر امور فرهنگی...