معاونت دانشجویی و فرهنگی

رتبه بندی سراهای دانشجویی غیر دولتی

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

رتبه بندی سراهای دانشجویی غیر دولتی

جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی رأس ساعت 30/8 روز سه­شنبه مورخ 27/3/99 در سالن جلسات حوزه ریاست محترم دانشگاه گلستان برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکترخوش فر رئيس  شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی در خصوص لزوم رتبه بندی سراها با توجه به امکانات موجود و خدمات قابل ارائه توسط سرا دارها مطالبی را بیان نمودند. سپس هر یک از حاضران نظرات خود را درخصوص فرم های رتبه بندی و نقاط قوت و ضعف آن بیان نموده و در پایان  موارد ذیل به تصویب رسید:

  1. درخصوص رتبه بندی سراهای دانشجویی شاخص­ها ی مهم و تاثیر گذار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عناوین مهم بصورت ستاره­دار مشخص شد. مقرر گردید در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد ضروری  از صدور مجوز فعالیت برای سراها ممانعت بعمل آید.
  2. رتبه سراهای تحت نظر شورا با توجه به نوع آن (سوئیتی-سالنی )طبق جدول ذيل به سراداران ابلاغ شد.

نام سرا

عنوان سرا

امتیاز شاخص­های امنیتی

امتیاز شاخص­های رفاهی

امتیاز شاخص­های کالبدی

جمع کل

رتبه

یاسمن

سوئیتی

373

865

300

1538

2

آل یاسین

سوئیتی

362

724

347

1433

3

 ایراندخت

سالنی

350

751

239

1340

3

زرناز

سالنی

419

668

225

1312

3

نیلوفر

سوئیتی

382

614

257

1253

4

مریم

سالنی

334

551

297

1182

4

نام آوران

سوئیتی

356

534

276

1166

4

آرام

سالنی

345

556

259

1160

4

پرند2

سالنی

376

610

167

1153

4


تعداد بازدید: 978