مدیریت امور فرهنگی

اخبار

نمایشگاه استانی نیروگاه های خورشیدی ایران

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه_اموزشی_میکروبیولوژی توسط انجمن علمی دانشجویی شیمی

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

انجمن علمی دانشجویی ریاضیات و کاربردها دانشگاه گلستان برگزار میکند وبینار :چرا نباید فقط ریاضی بخوانیم؟

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه گلستان برگزار می کند : دوره آموزشی نرم افزار Carrier

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه نرم افزار R توسط انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کارگاه مهارت های زبانی برای استفاده از فرصتهای تحقیقاتی مطالعاتی بین المللی توسط انجمن علمی دانشجویی جغرافیا

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه روش اصولی ساخت و ارائه پاورپوینت های تخصصی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بزرگداشت_صنعت_برق

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

آشنایی با روش اجرای پل‌های پیش ساخته Segmental

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مناظره #گفت_و_گو_علمی_تخصصی_ملی- توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

انجمن های علمی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...