مدیریت امور فرهنگی

اخبار

برگزاری کارگاه مجازی آنتی استرس

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه مجازی آنتی استرس هدف کنترل هیجان و استرس ویژه
آزمون مجازی پایان ترم


برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 24/3/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 24/3/99


برگزاری وبینار آشنایی با کاربردهای فناوری نانو 8/3/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار آشنایی با کاربردهای فناوری نانو 8/3/99


برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 6/3/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 6/3/99


کارگاه عکاسی معماری (نشست شماره 1)

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

کارگاه عکاسی معماری (نشست شماره 1)


Eplan برگزاری دوره آموزشی نرم افزار

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

Eplan برگزاری دوره آموزشی نرم افزار


برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 28/2/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌


برگزاری اولین وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌21/2/99

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

نشست آسیب های معماری

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری چالش مبارزه و مقابله با ویروس کرونا

عمومی
۷ تیر ۱۳۹۹

برگزاری چالش مبارزه و مقابله با ویروس کرونا


صفحه:  12345678910...