مدیریت امور فرهنگی

اخبار

نمایشگاه مجازی تازه های نشر کتابخانه دانشگاه گلستان

کانون های فرهنگی
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دوره آموزشی روزنامه نگاری به صورت مجازی

عمومی
۱۱ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی روزنامه نگاری ویژه دانشجویان


انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری برگزار می کند:

انجمن های علمی
۵ اسفند ۱۳۹۹

️آموزش مقاله نویسی در جغرافیا.

انجمن های علمی
۵ اسفند ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی نگاهی به مسیر پیش رو در بازار کار مهندسی برق

انجمن های علمی
۳ اسفند ۱۳۹۹

مسابقه عکاسی ایرادات اجراییِ انواع ساختمان‌ها و پروژه‌های در حال ساخت

انجمن های علمی
۳ اسفند ۱۳۹۹

مسابقه عکاسی ایرادات اجراییِ انواع ساختمان‌ها و پروژه‌های در حال ساخت

انجمن های علمی
۳ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره کاربردی تدریس و تفسیر شرایط عمومی پیمان توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی گرگان و علی آباد

انجمن های علمی
۳ اسفند ۱۳۹۹

کسب مقام دوم تیم «ابر اشیاء گلستان»

انجمن های علمی
۳ اسفند ۱۳۹۹

میزگرد علمی برق و رباتیک

انجمن های علمی
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...