مدیریت امور فرهنگی

کارشناسان

 نام و نام خانوادگی  حسین عاشور
 مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی  زبان و ادبیات فارسی
 سمت  کارشناس کانون های فرهنگی و  اردوهای دانشجویی
 پست الکترونیک  h.ashoor@gu.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی  رضا میراب نوده
 مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی- مدیریت آموزشی
 سمت  کارشناس تشکل های اسلامی و نشریات دانشجویی
 پست الکترونیک  r.mirab@gu.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی  لیلا صفری
 مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی
 سمت  کارشناس انجمن های علمی
 پست الکترونیک  l.safari@gu.ac.ir

تعداد بازدید: 1165