معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی معاون

نام و نام خانوادگی:مصیب عباسی

رشته تحصیلی:تاریخ

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست:

تلفن تماس: 38733000 ـ017


تعداد بازدید: 13607