معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی معاون

نام و نام خانوادگی:غلامرضا خوش فر

رشته تحصیلی:علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش جامعه شناسی سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پست:gmail@khoshfar.com

تلفن تماس: 32254165ـ017


تعداد بازدید: 2259