مرکز تحقیقات ابر اشیاء

مصاحبه ویژه نامه کلیک روزنامه جام جم با تیم برتر مرکز تحقیقات ابر اشیاء

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مصاحبه تیم برتر مرکز تحقیقات با مرکز نوآوری اینترنت اشیاء ایران

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

3 دستاورد فناورانه مرکز تحقیقات ابر اشیاء در سامانه IranTechHub در سال 1397

آموزشی
۱۷ دی ۱۳۹۷

قهرمانی تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء در دومین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور

آموزشی
۵ آذر ۱۳۹۷

غرفه مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در هشتمین نمایشگاه الکامپ

آموزشی
۲۵ تیر ۱۳۹۷

جلسه با مسئولان مرکز اورژانس استان گلستان

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

ارائه اولین مقاله تحقیقاتی مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

حضور تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در اولین دوره لیگ IoT

آموزشی
۲۷ بهمن ۱۳۹۶

لیگ اینترنت اشیاء شمال و مرکز کشور

آموزشی
۲۹ دی ۱۳۹۶

دومین طرح پژوهشی مرکز تحقیقات ابراشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۱ دی ۱۳۹۶

۱۲