مرکز تحقیقات ابر اشیاء

کسب رتبه دوم تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در چهارمین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور

آموزشی
۲۵ دی ۱۴۰۰

انتصاب رئیس مرکز تحقیقات ابر اشیاء

آموزشی
۲۵ دی ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه، دکتر علیرضا صفا (عضو هیات علمی گروه مهندسی برق) به عنوان  رئیس مرکز تحقیقات ابر اشیاء منصوب شد.


کسب رتبه دوم تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در سومین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور

آموزشی
۲۵ دی ۱۴۰۰

مصاحبه ویژه نامه کلیک روزنامه جام جم با تیم برتر مرکز تحقیقات ابر اشیاء

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

مصاحبه تیم برتر مرکز تحقیقات با مرکز نوآوری اینترنت اشیاء ایران

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۷

3 دستاورد فناورانه مرکز تحقیقات ابر اشیاء در سامانه IranTechHub در سال 1397

آموزشی
۱۷ دی ۱۳۹۷

قهرمانی تیم مرکز تحقیقات ابر اشیاء در دومین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور

آموزشی
۵ آذر ۱۳۹۷

غرفه مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان در هشتمین نمایشگاه الکامپ

آموزشی
۲۵ تیر ۱۳۹۷

جلسه با مسئولان مرکز اورژانس استان گلستان

آموزشی
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

ارائه اولین مقاله تحقیقاتی مرکز تحقیقات ابر اشیاء دانشگاه گلستان

آموزشی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

۱۲