سید محمد شهرآئینی

رشته تحصیلی

برق - گرایش قدرت

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۸

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

شبکه های هوشمند انرژی؛ سیستم‌های سایبر فیزیکی؛ اینترنت اشیاء؛ حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

سید محمد شهرآئینی

فهرست مقالات