سید محمد شهرآئینی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی برق
ارتباط

رزومه

   CV
  • , Visit My Google Scholar , , (2021) , ,
  • مدیر انفورماتیک دانشگاه ، (1393 - 1396) ، دانشگاه گلستان
  • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی ، (1391 - 1393) ، دانشگاه گلستان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.