سید محمد شهرآئینی

رشته تحصیلی

برق - گرایش قدرت

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۸

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

شبکه های هوشمند انرژی؛ سیستم‌های سایبر فیزیکی؛ اینترنت اشیاء؛ حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

سید محمد شهرآئینی

فهرست مقالات

  • Hamidreza Kamyab, Abdolrassoul Salman Mahiny, Mohammad Shahraeini, LAGA Software for Landscape Allocation using Genetic Algorithm, (environmental resources research - 4), 2016, 153-166, .
  • Maryam Saeed Sabaei, Abdilrasoul Salman Mahiny, Mohammad Shahraeini, Seyed Hamed Mirkarimi, Nooraddin Dabiri, , ( - 8), 2016, 155-175, .
  • Maryam saeed Sabaei, Abdolrasoul Salman Mahiny, Mohammad Shahraeini, Seyed Hamed Mirkarimi, Nooraddin Dabiri, , ( - 8), 2016, 109-126, .
  • Hamidreza Kamyab, Abdulrasoul Salman Mahiny, Mohammad Shahraeini, , ( - 7), 2016, 157-168, .
  • Maryam Saeed Sabaee, Abdolrassoul SalmanMahiny, Mohammad Shahraeini, Seyed Hamed Mir Karimi, Nooraddin Dabiri, Compactness for Regionalization and its Application in Land-Use Planning, (environmental resources research - 5), 2017, 183-196, .
  • , , Mohammad Shahraeini, , ( - 7), 2015, 29-48, .