مجید زیارت بان

   CV
 

رشته تحصیلی

برق - گرایش الکترونیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

پردازش تصاویر – باز نشانی الگو – الکترونیک دیجیتال تحلیل تصاویر متنی تایپی و دست نویس

مجید زیارت بان